Kdo jsem

Vítejte na mých webových stránkách. Rád bych zde jako člen ODS prezentoval politiku ODS a současně jako aktivní politik ODS prezentoval své názory a náměty a představil se vám jako kandidát do politických funkcí. Cílem je seznámit vás i s mými názory a diskutovat s vámi o politických tématech, které jsou blízké pravicově smýšlejícím lidem a dále komunikovat s ODS a nabízet jí vzniklé názory pro další zpracování.

Mgr. Jakub Drábek

Mgr. Jakub Drábek

Narodil jsem se v roce 1974 na Praze 2. V roce 2000 jsem řádně vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a po studiích jsem začal pracovat jako podnikový právník pro subjekty holdingového typu, následně jako zaměstnanec advokátních kanceláří v Praze. V letech 2004-2008 jsem provozoval vlastní advokátní praxi, abych se v roce 2008 stal společníkem advokátní kanceláře Drábek & Pezl.

Od roku 2009 působím také jako tutor předmětu obchodní právo v rámci studijního programu LLM (A&W Business School). Jsem členem katedry Právo v podnikání na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze, kde zároveň i přednáším předmět obchodní právo.

Do ODS jsem vstoupil v roce 2002. Jsem členem místní rady ODS Praha 2 Nové město – Vyšehrad a zastupitelem městské části Praha 2. Z toho vyplývají mé povinnosti v kulturní komisi, komisi životního prostředí a kontrolním výboru zastupitelstva MČ Praha 2. Taktéž jsem členem regionálního smírčího výboru pražské ODS.

Jsem ženatý a mám dvě děti, Adama a Elišku.

Vzdělání

Kvalifikace a zkušenosti

 

 

Politické působení