Osobní cíle a volební program

Cíle

 

Úplné znění stanov ODS: http://odspraha2.cz/dokumenty/stanovy-ods.html